Wyposażenie ośrodków do przeprowadzania egzaminów w 2023 roku

PP 2012 – https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-w-nowej-formule/informatory/wyposazenie-osrodkow-egzaminacyjnych-na-rok-szkolny-2022-2023 PP 2017 – https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2017/informatory/wyposazenie-osrodkow-egzaminacyjnych-na-rok-szkolny-2022-2023 PP 2019 – https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2019/informatory-wyposazenie-osrodkow/wyposazenie-osrodkow-egzaminacyjnych-na-rok-szkolny-2022-2023 TECHNIK ELEKTRYK i ELEKTRYK E.07 – https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/WyposazeniePP2012/2022_2023/E.07_wyp_2021-2023_W.pdf E.08 – https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/WyposazeniePP2012/2022_2023/E.08_wyp_2021-2023_W.pdf E.24 – https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/WyposazeniePP2012/2022_2023/E.24_wyp_2021-2023_D.pdf EE.05 – https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/WyposazeniePP2017/2022_2023/EE.05_wyp_2021-2023_W.pdf EE.26 – https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/WyposazeniePP2017/2022_2023/EE.26_wyp_2021-2023_D.pdf ELE.02 – https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/Formula_2019/Wyposazenie/2022-2023/ELE.02_wyp_2021_2023_W.pdf ELE.05 – https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/Formula_2019/Wyposazenie/2022-2023/ELE.05_wyp_2021_2023_D.pdf TECHNIK ELEKTRONIK i ELEKTRONIK E.06 – https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/WyposazeniePP2012/2022_2023/E.06_wyp_2021-2023_W.pdf E.20 – https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/WyposazeniePP2012/2022_2023/E.20_wyp_2021-2023_D.pdf EE.03 – https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/WyposazeniePP2017/2022_2023/EE.03_wyp_2021-2023_W.pdf EE.22 – https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/WyposazeniePP2017/2022_2023/EE.22_wyp_2021-2023_D.pdf ELM.02 – https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/Formula_2019/Wyposazenie/2022-2023/ELM.02_wyp_2021_2023_W.pdf ELM.05 – https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/Formula_2019/Wyposazenie/2022-2023/ELM.05_wyp_2021_2023_D.pdf TECHNIK INFORMATYK E.12 – https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/WyposazeniePP2012/2022_2023/E.12_wyp_%202021-2023_WK.pdf E.13 – https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/WyposazeniePP2012/2022_2023/E.13_wyp_2021-2023_Wk.pdf E.14 – https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/WyposazeniePP2012/2022_2023/E.14_wyp_2021-2023_DK.pdf EE.08 – … Czytaj dalej

Obowiązek przystąpienia do egzaminu zawodowego

Obowiązek przystąpienia do egzaminu zawodowego dotyczy uczniów, którzy realizują podstawę programową kształcenia w zawodach z 2019 roku. Uczeń (realizujący podstawę programową kształcenia w zawodach z 2019 r.) może ukończyć technikum, jeśli przystąpi do egzaminów zawodowych ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie. Jeśli nie przystąpi do któregokolwiek z egzaminów – nie kończy szkoły. Uczeń powtarza … Czytaj dalej

Termin dodatkowy egzaminu zawodowego

POSTĘPOWANIE PRZY DOPUSZCZANIU DO EGZAMINU W TERMINIE DODATKOWYM – PROCEDURY, strona 120 i 121 9A.1. Tryb postępowania przy dopuszczaniu do egzaminu zawodowego w terminie dodatkowym 1. Wniosek o przystąpienie do egzaminu w terminie dodatkowym może złożyć: − uczeń branżowej szkoły I stopnia niebędący młodocianym pracownikiem, − uczeń będący młodocianym pracownikiem zatrudniony w celu przygotowania zawodowego … Czytaj dalej

Harmonogram egzaminów zawodowych – formuła 2019

Nazwa zawodu Symbol cyfrowy zawodu Klasa Termin egzaminu Oznaczenie kwalifikacji zgodne z podstawą programową Nazwa kwalifikacji Technik reklamy 333907 3 czerwiec – lipiec PGF.07 Wykonywanie przekazu reklamowego 4(G) 4(P) styczeń – luty czerwiec – lipiec PGF.08 Zarządzanie kampanią reklamową Technik informatyk 351203 3 czerwiec – lipiec INF.02 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i … Czytaj dalej

Terminy egzaminów zawodowych 2022/2023 – formuła 2017

KWALIFIKACJA PISEMNY PRAKTYCZNY SESJA ZIMOWA SESJA LETNIA   „d” EE.22 12:00 9:00 180 minut 09.01. 01.06. EE.26 14:00 9:00 180 minut 09.01. 01.06.   „dk” A AU.29 14:00 8:00 i 12:00 i 16:00 120 minut 17 – 18.01. 12 – 13.06. AU.30 12:00 8:00 i 12:30 i 17:00 180 minut 18 – 19.01. 14 – 15.06. EE.09 14:00 8:00 i 12:30 i 17:00 150 … Czytaj dalej

Harmonogram egzaminów zawodowych – formuła 2017

Nazwa zawodu Symbol cyfrowy zawodu Klasa Termin egzaminu Oznaczenie kwalifikacji zgodne z podstawą programową Nazwa kwalifikacji Technik organizacji reklamy 333906 3 czerwiec – lipiec AU.29 Sprzedaż produktów i usług reklamowych 4 styczeń – luty AU.30 Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej Technik informatyk 351203 3 czerwiec – lipiec EE.08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych … Czytaj dalej