Zakres obowiązków Kierownika Szkolenia Praktycznego

Kompetencje Kierownika Szkolenia Praktycznego KSP jest odpowiedzialny w szczególności za: właściwy dobór placówek szkoleniowych i opiekunów podczas realizacji praktyki zawodowej, właściwą realizację programów nauczania w czasie trwania praktyki zawodowej, zgodnie z obowiązującą podstawą programową w poszczególnych zawodach, analizę, na podstawie stosownych dokumentów, poprawnej realizacji programów nauczania podczas praktyki zawodowej, hospitowanie zajęć praktycznych, w tym praktyki … Dowiedz się więcej

Kontakt z osobą odpowiedzialną za egzaminy zawodowe

Do planowanych godzin pracy wliczone są: zajęcia dydaktyczne, ministerialna godzina dostępności, wyjścia służbowe, delegacje i inne czynności związane z pełnioną funkcją, wykonywane nie tylko w budynkach Szkoły. W przypadkach: popołudniowych Rad Pedagogicznych, Zebrań Rodziców, trwania sesji egzaminów zawodowych, oddelegowania do innych czynności służbowych itp. – zamieszczone godziny pracy są nieaktualne! Z uwagi na powyższe, przed … Dowiedz się więcej