Dla Zdających – informacje wstępne

Aktywacja konta zdającego w SIOEPKZ

Zdający konto aktywuje pod adresem:
https://portalzdajacego.epkz.cke.edu.pl/aktywacja

Kod aktywacyjny wysłany jest automatycznie na podany w deklaracji adres poczty elektronicznej i może trafić do folderu SPAM.

Po aktywowaniu konta loguje się w portalu zdającego:
https://portalzdajacego.epkz.cke.edu.pl lub https://poznan.epkz.cke.edu.pl – i po zalogowaniu:
• wybiera z menu ZMIANA HASŁA w celu ustanowienia nowego hasła;
• wybiera z menu MOJE DANE w celu aktualizacji swoich danych osobowych;
• wybiera z menu EGZAMINY w celu uzyskana informacji o terminach i wynikach swoich egzaminów
• wybiera z menu DEKLARACJE I WNIOSKI w celu uzyskania informacji o dokumentach złożonych do OKE
• wybiera z menu SZKOLENIOWY EGZAMIN ELEKTRONICZNY w celu przeprowadzenia egzaminu szkoleniowego, a następnie wybiera operację Przejdź do egzaminu dla Egzamin szkoleniowy nr 1

Na portalu zdającego sprawdzamy wyniki egzaminów we wskazanym wcześniej terminie.

*) zadanie numer 35 zawiera materiał wideo, zdający powinien zapoznać się z obsługą tego typu zadań.

Aktualizacja adresu e-mail w portalu zdającego SIOEPKZ

Na dzień 09.10.2023 r. zaplanowano w systemie SIOEPKZ wdrożenie nowej funkcjonalności polegającej na obowiązkowej weryfikacji adresu e-mail przez zdających w portalu zdającego: https://portalzdajacego.epkz.cke.edu.pl – od momentu wdrożenia nowej funkcjonalności każdemu zdającemu logującemu się do portalu zdającego SIOEPKZ pojawi się monit o weryfikację poprawności adresu e-mail.

Opis funkcjonalności jest dostępny w pliku PDF (nawiązanie w instrukcji nr 0031). Przedmiotowa zmiana przyczyni się do sprawniejszego logowania do portalu przez zdających w szczególności w momencie sprawdzania wyników po sesjach egzaminacyjnych. Od sesji ZIMA 2024 zdający, powinni zalogować się do portalu zdającego celem weryfikacji poprawności adresu e-mail. Potwierdzenie adresu mailowego spowoduje, że w razie potrzeby resetu hasła przez zdającego, wiadomość z kodem aktywacyjnym zostanie wysłana na potwierdzony przez zdającego adres mailowy.

Informacja z forum CKE