Terminy egzaminów zawodowych 2023/2024 – formuła 2019

KWALIFIKACJA PRAKTYCZNY SESJA ZIMOWA SESJA LETNIA
 

„d”

ELE.05 9:00
180 minut
s. 4, 7, 13, 19, 25, 30, 31, 33, 35
09.01.
30.01.
03.06.
28.06.
ELM.05 9:00
180 minut
s. 4, 7, 13, 19, 25, 30, 31, 33, 35
09.01.
30.01.
03.06.
28.06.
 

„dk”

A

PGF.07 8:00 i 12:30 i 17:00
180 minut
s. 28
15 – 18.01.
30.01.
10 – 13.06.
28.06.
PGF.08 8:00 i 12:30 i 17:00
180 minut
s. 28
16 – 19.01.
30.01.
13 – 15.06.
28.06.
INF.03 8:00 i 12:30 i 17:00
150 minut
s. 5, 6, 14, 15, 26
15 – 18.01.
30.01.
10 – 13.06.
28.06.
 

„wk”

A + E

INF.02 8:00 i 12:30 i 17:00
150 minut
s. 27
15 – 19.01.
30.01.
12 – 17.06.
28.06.
 

„w”

A + E

ELE.02
JAWNE !!!
8:00 i 12:30 i 17:00
180 minut
s. 1
09 – 20.01.
30.01.
03 – 19.06.
28.06.
ELM.02 09 – 20.01.
30.01.
03 – 19.06.
28.06.
CZĘŚĆ PISEMNA WE WSZYSTKICH KWALIFIKACJACH
trwa 60 minut i jest przeprowadzana z wykorzystaniem elektronicznego* systemu przeprowadzania egzaminu.
10 – 15.01.
29.01.
04 – 10.06.
27.06.

OBJAŚNIENIA:

sesja egzaminacyjna – termin główny oraz termin dodatkowy

„d” – jedynym rezultatem końcowym jest dokumentacja

„dk” – jedynym rezultatem końcowym jest dokumentacja uzyskana z wykorzystaniem komputera

„w” – rezultatem końcowym jest wyrób lub usługa

„wk” – rezultatem końcowym jest wyrób lub usługa, uzyskana z wykorzystaniem komputera

A – na sali obecny asystent techniczny

A + E – na sali obecny asystent techniczny i egzaminator

Przystąpienie do egzaminu zawodowego we wskazanym przez dyrektora szkoły semestrze
lub roku szkolnym jest jednym z warunków uzyskania promocji do następnej klasy,
na następny semestr lub ukończenia szkoły.

Uczniowie i słuchacze są informowani przez dyrektora szkoły o obowiązku przystąpienia do egzaminu zawodowego
odpowiednio w danym roku szkolnym lub danym semestrze nie później niż w terminie 10 dni
od dnia rozpoczęcia danego roku szkolnego lub danego semestru.

Egzamin zawodowy – Formuła 2019 jest przeprowadzany zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty w brzmieniu
obowiązującym od 01.09.2019 r., w oparciu o podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego 2019 r.

 

*) rezerwacja w systemie 2 godz., przerwy między sesjami 30 min, max 6 egz. dziennie w 1 sali, 10 stanowisk, od 8 do 19:30