Upoważnienia OKE do organizowania egzaminu zawodowego w ZS NR 9

NUMER KWALIFIKACJA DATA
3 0 4 / P / 2 0 2 2 I / EE.05.
montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
08.02.2022
31 sierpnia 2025
3 0 6 / P / 2 0 2 2 NC / EE.05.
montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
08.02.2022
31 sierpnia 2025
3 0 3 / P / 2 0 2 2 I / EE.26.
eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
08.02.2022
31 sierpnia 2025
3 0 7 / P / 2 0 2 2 N / EE.03.
montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych
08.02.2022
31 sierpnia 2025
3 0 5 / P / 2 0 2 2 NC / EE.03.
montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych
08.02.2022
31 sierpnia 2025
3 0 0 / P / 2 0 2 2 N / EE.22.
eksploatacja urządzeń elektronicznych
08.02.2022
31 sierpnia 2025
2 9 9 / P / 2 0 2 2 N / E.20.
eksploatacja urządzeń elektronicznych
08.02.2022
31 sierpnia 2025
3 0 1 / P / 2 0 2 2 N / EE.08.
montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
08.02.2022
31 sierpnia 2025
3 0 2 / P / 2 0 2 2 N / EE.09.
programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych
08.02.2022
31 sierpnia 2025
2 9 7 / P / 2 0 2 2 N / AU.29.
sprzedaż produktów i usług reklamowych
08.02.2022
31 sierpnia 2025
2 9 8 / P / 2 0 2 2 N / AU.30.
organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej
08.02.2022
31 sierpnia 2025
3 0 4 2 / P / 2 0 2 2 N / A.26.
sprzedaż produktów i usług reklamowych
31.08.2022
31 sierpnia 2025
3 0 4 3 / P / 2 0 2 2 N / A.27.
organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej
31.08.2022
31 sierpnia 2025
3 0 4 4 / P / 2 0 2 2 N / E.12.
montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
31.08.2022
31 sierpnia 2025
3 0 4 5 / P / 2 0 2 2 N / E.13.
projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
31.08.2022
31 sierpnia 2025
3 0 4 6 / P / 2 0 2 2 N / E.14.
tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami
31.08.2022
31 sierpnia 2025
3 0 4 7 / P / 2 0 2 2 I / E.24.
eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
31.08.2022
31 sierpnia 2025
3 0 4 9 / P / 2 0 2 2 I / E.07.
montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
31.08.2022
31 sierpnia 2025
3 0 5 1 / P / 2 0 2 2 NC / E.07.
montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
31.08.2022
31 sierpnia 2025
3 0 5 0 / P / 2 0 2 2 I / E.08.
montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
31.08.2022
31 sierpnia 2025
3 0 5 2 / P / 2 0 2 2 NC / E.08.
montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
31.08.2022
31 sierpnia 2025
3 0 5 3 / P / 2 0 2 2 NC / E.05.
montaż układów i urządzeń elektronicznych
31.08.2022
31 sierpnia 2025
3 0 4 8 / P / 2 0 2 2 N / E.06.
wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych
31.08.2022
31 sierpnia 2025
3 0 5 4 / P / 2 0 2 2 NC / E.06.
wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych
31.08.2022
31 sierpnia 2025
1 9 1 0 / E / 2 0 2 3 NC / wszystkie kwalifikacje
pisemna część egzaminu zawodowego z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu
05.10.2023
31 sierpnia 2026
1 9 7 8 / E / 2 0 2 3 N / wszystkie kwalifikacje
pisemna część egzaminu zawodowego z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu
05.10.2023
31 sierpnia 2026
1 9 7 9 / E / 2 0 2 3 I / wszystkie kwalifikacje
pisemna część egzaminu zawodowego z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu
05.10.2023
31 sierpnia 2026
1 9 8 0 / P / 2 0 2 3 I / ELE.02.
Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
05.10.2023
31 sierpnia 2026
1 9 8 1 / P / 2 0 2 3 I / ELE.05.
Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
05.10.2023
31 sierpnia 2026
1 9 8 2 / P / 2 0 2 3 NC / ELE.02.
Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
05.10.2023
31 sierpnia 2026
1 9 8 3 / P / 2 0 2 3 NC / ELM.02.
Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych
05.10.2023
31 sierpnia 2026
1 9 8 4 / P / 2 0 2 3 N / PGF.07.
Wykonywanie przekazu reklamowego
05.10.2023
31 sierpnia 2026
1 9 8 5 / P / 2 0 2 3 N / PGF.08.
Zarządzanie kampanią reklamową
05.10.2023
31 sierpnia 2026
1 9 8 6 / P / 2 0 2 3 N / INF.02.
Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
05.10.2023
31 sierpnia 2026
1 9 8 7 / P / 2 0 2 3 N / INF.03.
Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
05.10.2023
31 sierpnia 2026
1 9 8 8 / P / 2 0 2 3 N / ELM.02.
Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych
05.10.2023
31 sierpnia 2026
1 9 8 9 / P / 2 0 2 3 N / ELM.05.
Eksploatacja urządzeń elektronicznych
05.10.2023
31 sierpnia 2026
  • OE 326101-2132N – Technikum Elektroniczne RSPO: 88827
  • OE 326101-2133I – Technikum Elektryczne RSPO: 88826
  • OE 326101-044NC – Branżowa Szkoła I stopnia nr 6 RSPO: 88825