Harmonogram egzaminów zawodowych – formuła 2019

Nazwa
zawodu
Symbol
cyfrowy
zawodu
Klasa Termin
egzaminu
Oznaczenie
kwalifikacji
zgodne
z podstawą
programową
Nazwa
kwalifikacji
Technik
reklamy
333907 3 czerwiec – lipiec PGF.07 Wykonywanie przekazu reklamowego
4 czerwiec – lipiec PGF.08 Zarządzanie kampanią reklamową
Technik
informatyk
351203 3 czerwiec – lipiec INF.02 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
5 styczeń – luty INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
Technik
elektronik
311408 3 czerwiec – lipiec ELM.02 Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych
5 styczeń – luty ELM.05 Eksploatacja urządzeń elektronicznych
Elektronik 742117 3 czerwiec – lipiec ELM.02 Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych
Technik
elektryk
311303 3 czerwiec – lipiec ELE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
4 czerwiec – lipiec ELE.05 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
Elektryk 741103 3 czerwiec – lipiec ELE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych