Harmonogram egzaminów zawodowych – formuła 2012

Nazwa
zawodu
Symbol
cyfrowy
zawodu
Klasa Termin
egzaminu
Oznaczenie
kwalifikacji
zgodne
z podstawą
programową
Nazwa
kwalifikacji
Technik
organizacji
reklamy
333906 3 czerwiec – lipiec A.26 Sprzedaż produktów i usług reklamowych
4 styczeń – luty A.27 Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej
Technik
informatyk
351203 2 czerwiec – lipiec E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
3 czerwiec – lipiec E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
4 styczeń – luty E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami
Technik
elektronik
311408 3 czerwiec – lipiec E.06 Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych
4 styczeń – luty E.20 Eksploatacja urządzeń elektronicznych
Monter
elektronik
742102 2 czerwiec – lipiec E.05 Montaż układów i urządzeń elektronicznych
3 czerwiec – lipiec E.06 Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych
Technik
elektryk
311303 3 styczeń – luty E.08 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
czerwiec – lipiec E.07 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
4 styczeń – luty E.24 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
Elektryk 741103 3 styczeń – luty E.08 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
czerwiec – lipiec E.07 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych