Polska Rama Kwalifikacji

Europejskie Ramy Kwalifikacji (ERK) (ang. European Qualifications Framework) – przyjęta w Unii Europejskiej struktura poziomów kwalifikacji stanowiąca układ odniesienia krajowych ram kwalifikacji, umożliwiający porównywanie kwalifikacji uzyskiwanych w różnych krajach. Polska Rama Kwalifikacji – jedno z ważniejszych narzędzi Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. PRK porządkuje kwalifikacje nadawane w systemach oświaty i szkolnictwa wyższego oraz poza nimi. Ułatwia porównywanie ich ze … Dowiedz się więcej

Jak uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Druk upoważnienia do odbioru dyplomów i dokumentów o uzyskanych kwalifikacjach zawodowych – PDF Szczegółowe informacje na temat wydania dyplomu lub suplementu do dyplomu – OKE Poznań FORMULARZ WNIOSKU O WYDANIE DYPLOMU – OKE Poznań Informacja ze strony www OKE Poznań: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że zasady wydawania dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, uzyskiwanych w … Dowiedz się więcej