Obowiązek przystąpienia do egzaminu zawodowego

Obowiązek przystąpienia do egzaminu zawodowego dotyczy uczniów, którzy realizują podstawę programową kształcenia w zawodach z 2019 roku. Uczeń (realizujący podstawę programową kształcenia w zawodach z 2019 r.) może ukończyć technikum, jeśli przystąpi do egzaminów zawodowych ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie. Jeśli nie przystąpi do któregokolwiek z egzaminów – nie kończy szkoły. Uczeń powtarza … Dowiedz się więcej

Termin dodatkowy egzaminu zawodowego – 2023/2024

POSTĘPOWANIE PRZY DOPUSZCZANIU DO EGZAMINU W TERMINIE DODATKOWYM – procedury OKE strona 129 i 130 9A.1. TRYB POSTĘPOWANIA PRZY DOPUSZCZANIU DO EGZAMINU ZAWODOWEGO – FORMUŁA 2019 W TERMINIE DODATKOWYM 1. Wniosek o przystąpienie do egzaminu w terminie dodatkowym może złożyć: − uczeń branżowej szkoły I stopnia niebędący młodocianym pracownikiem, − uczeń będący młodocianym pracownikiem zatrudniony … Dowiedz się więcej

Harmonogram egzaminów zawodowych – formuła 2019

Nazwa zawodu Symbol cyfrowy zawodu Klasa Termin egzaminu Oznaczenie kwalifikacji zgodne z podstawą programową Nazwa kwalifikacji Technik reklamy 333907 3 czerwiec – lipiec PGF.07 Wykonywanie przekazu reklamowego 4 czerwiec – lipiec PGF.08 Zarządzanie kampanią reklamową Technik informatyk 351203 3 czerwiec – lipiec INF.02 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych 5 … Dowiedz się więcej