Terminy egzaminów zawodowych 2023/2024 – formuła 2012

KWALIFIKACJA PISEMNY PRAKTYCZNY SESJA ZIMOWA SESJA LETNIA
 

„d”

E.20 14:00 13:00
180 minut
09.01. 03.06.
E.24 14:00 9:00
180 minut
09.01. 03.06.
 

„dk”

A

A.26 14:00 8:00 i 12:00 i 16:00
120 minut
17.01. 14.06.
A.27 12:00 8:00 i 12:30 i 17:00
180 minut
18.01. 14.06.
E.14 14:00 8:00 i 12:30 i 17:00
150 minut
17.01. 10.06.
 

„wk”

A + E

E.12 10:00 8:00 i 12:30 i 17:00
150 minut
18.01. 12.06.
E.13 12:00 8:00 i 12:30 i 17:00
150 minut
18.01. 12.06.
 

„w”

A + E

E.05 14:00 8:00 i 12:30 i 17:00
180 minut
09 – 20.01. 03 – 15.06.
E.06 12:00
E.07 10:00
E.08 12:00
EGZAMIN PISEMNY WE WSZYSTKICH KWALIFIKACJACH
czas trwania – 60 minut
10.01. 04.06.

OBJAŚNIENIA SYMBOLI:

„d” – jedynym rezultatem końcowym jest dokumentacja

„dk” – jedynym rezultatem końcowym jest dokumentacja uzyskana z wykorzystaniem komputera

„w” – rezultatem końcowym jest wyrób lub usługa

„wk” – rezultatem końcowym jest wyrób lub usługa, uzyskana z wykorzystaniem komputera

A – na sali obecny asystent techniczny

A + E – na sali obecny asystent techniczny i egzaminator