Terminy egzaminów zawodowych 2023/2024 – formuła 2017

KWALIFIKACJA PISEMNY PRAKTYCZNY SESJA ZIMOWA SESJA LETNIA
 

„d”

EE.22 12:00 9:00
180 minut
09.01. 03.06.
EE.26 14:00 9:00
180 minut
09.01. 03.06.
 

„dk”

A

AU.29 14:00 8:00 i 12:00 i 16:00
120 minut
17.01. 14.06.
AU.30 12:00 8:00 i 12:30 i 17:00
180 minut
18.01. 14.06.
EE.09 14:00 8:00 i 12:30 i 17:00
150 minut
17.01. 10.06.
 

„wk”

A + E

EE.08 10:00 8:00 i 12:30 i 17:00
150 minut
18.01. 12.06.
 

„w”

A + E

EE.03 10:00 8:00 i 12:30 i 17:00
180 minut
09 – 20.01. 03 – 15.06.
EE.05 12:00
EGZAMIN PISEMNY WE WSZYSTKICH KWALIFIKACJACH
czas trwania – 60 minut
10.01. 04.06.

OBJAŚNIENIA SYMBOLI:

„d” – jedynym rezultatem końcowym jest dokumentacja

„dk” – jedynym rezultatem końcowym jest dokumentacja uzyskana z wykorzystaniem komputera

„w” – rezultatem końcowym jest wyrób lub usługa

„wk” – rezultatem końcowym jest wyrób lub usługa, uzyskana z wykorzystaniem komputera

A – na sali obecny asystent techniczny

A + E – na sali obecny asystent techniczny i egzaminator