Komunikaty CKE i OKE – 2023/2024

Terminy przeprowadzania egzaminu zawodowego:

Egzamin zawodowy PP 2012 – kwalifikacje 1-literowe:

  • Procedury
  • Dostosowania
  • Przybory pomocnicze – część pisemna oraz część praktyczna (dostępne miesiąc przed sesją)

Egzamin zawodowy PP 2017 – kwalifikacje 2-literowe:

  • Procedury
  • Dostosowania
  • Przybory pomocnicze – część pisemna oraz część praktyczna (dostępne miesiąc przed sesją)

Egzamin zawodowy PP 2019 – kwalifikacje 3-literowe: