noreply@epkz.cke

3 stycznia 2023 / 12:10
Centralna Komisja Egzaminacyjna informuje w sprawie: przeglądarka internetowa podczas przeprowadzania egzaminu pisemnego w formie elektronicznej.

Szanowni Państwo, przypominamy, że podczas przeprowadzania części pisemnej egzaminu w formie elektronicznej nie zaleca się korzystania z przeglądarki Mozilla Firefox. Zgodnie z zapisanymi w „Informacji o sposobie organizacji…” wymaganiami dotyczącymi przeglądarki, powinna ona obsługiwać filmy kodowane w formacie H.264. W przeglądarce Mozilla Firefox ze względu na restrykcje licencyjne kodek ten nie jest dostępny. Zamiast tego przeglądarka używa alternatywny plugin OpenH264, co może skutkować problemami z odtwarzaniem filmów w formacie MP4 w zadaniach multimedialnych. Z poważaniem, Zespół CKE


14 grudnia 2022 / 10:54
Centralna Komisja Egzaminacyjna informuje w sprawie: przeglądarka internetowa podczas przeprowadzania egzaminu pisemnego w formie elektronicznej.

Szanowni Państwo, informujemy, że podczas przeprowadzania części pisemnej egzaminu w formie elektronicznej nie zaleca się korzystania z przeglądarki Mozilla Firefox. Zgodnie z zapisanymi w „Informacji o sposobie organizacji…” wymaganiami dotyczącymi przeglądarki, powinna ona obsługiwać filmy kodowane w formacie H.264. W przeglądarce Mozilla Firefox ze względu na restrykcje licencyjne kodek ten nie jest dostępny. Zamiast tego przeglądarka używa alternatywny plugin OpenH264, co może skutkować problemami z odtwarzaniem filmów w formacie MP4 w zadaniach multimedialnych. Z poważaniem, Zespół CKE


2 czerwca 2022 / 06:57
Część pisemna, możliwe problemy z odtworzeniem filmu.

Szanowni Państwo, informujemy, że w części pisemnej egzaminu elektronicznego mogą wystąpić problemy z odtworzeniem filmu (zadanie multimedialne). Jeżeli taka sytuacja wystąpi w Państwa ośrodku, prosimy o poinformowanie zdających, że odtworzenie filmu nie będzie możliwe, a zdający otrzymają punkt za to zadanie (niezależnie od udzielonej odpowiedzi lub braku odpowiedzi). Bardzo przepraszamy za zaistniałą sytuację. Z poważaniem Zespół CKE


1 czerwca 2022 / 13:14
Część pisemna, możliwe problemy z odtworzeniem filmu.

Szanowni Państwo, informujemy, że w części pisemnej egzaminu elektronicznego mogą wystąpić problemy z odtworzeniem filmu (zadanie multimedialne). Jeżeli taka sytuacja wystąpi w Państwa ośrodku, prosimy o poinformowanie zdających, że odtworzenie filmu nie będzie możliwe, a zdający otrzymają punkt za to zadanie (niezależnie od udzielonej odpowiedzi lub braku odpowiedzi). Bardzo przepraszamy za zaistniałą sytuację. Z poważaniem Zespół CKE


10 maja 2022 / 08:50
Centralna Komisja Egzaminacyjna informuje w sprawie: egzamin pisemny na stanowiskach komputerowych.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w przypadku, gdy korzystają Państwo z najnowszych wersji przeglądarek internetowych (wersje 100 i wyższe) to podczas przeprowadzania egzaminu pisemnego na stanowiskach komputerowych, w oknach przeglądarek zdających może pojawić się następujący komunikat: „Weryfikacja możliwości komputera niepoprawna”. Uspokajamy, że pomimo wystąpienia takiego komunikatu można prawidłowo przeprowadzić cały egzamin. Jednocześnie informujemy, że problem z występującym komunikatem zostanie rozwiązany przed sesją Zima 2023 r. Z poważaniem, Zespół CKE