noreply@epkz.cke

3 stycznia 2023 / 12:10 Centralna Komisja Egzaminacyjna informuje w sprawie: przeglądarka internetowa podczas przeprowadzania egzaminu pisemnego w formie elektronicznej. Szanowni Państwo, przypominamy, że podczas przeprowadzania części pisemnej egzaminu w formie elektronicznej nie zaleca się korzystania z przeglądarki Mozilla Firefox. Zgodnie z zapisanymi w „Informacji o sposobie organizacji…” wymaganiami dotyczącymi przeglądarki, powinna ona obsługiwać filmy … Dowiedz się więcej