Zakres obowiązków Kierownika Szkolenia Praktycznego

Kompetencje Kierownika Szkolenia Praktycznego KSP jest odpowiedzialny w szczególności za: właściwy dobór placówek szkoleniowych i opiekunów podczas realizacji praktyki zawodowej, właściwą realizację programów nauczania w czasie trwania praktyki zawodowej, zgodnie z obowiązującą podstawą programową w poszczególnych zawodach, analizę, na podstawie stosownych dokumentów, poprawnej realizacji programów nauczania podczas praktyki zawodowej, hospitowanie zajęć praktycznych, w tym praktyki … Dowiedz się więcej

Kontakt z osobą odpowiedzialną za organizację egzaminów zawodowych w „Koszalińskim Elektroniku”

Do planowanych godzin pracy wliczone są: zajęcia dydaktyczne, ministerialna godzina dostępności, wyjścia służbowe, delegacje i inne czynności związane z pełnioną funkcją, wykonywane nie tylko w budynkach Szkoły. W przypadkach: popołudniowych Rad Pedagogicznych, Zebrań Rodziców, trwania sesji egzaminów zawodowych, oddelegowania do innych czynności służbowych itp. – zamieszczone godziny pracy są nieaktualne! Z uwagi na powyższe, przed … Dowiedz się więcej

noreply@epkz.cke

3 stycznia 2023 / 12:10 Centralna Komisja Egzaminacyjna informuje w sprawie: przeglądarka internetowa podczas przeprowadzania egzaminu pisemnego w formie elektronicznej. Szanowni Państwo, przypominamy, że podczas przeprowadzania części pisemnej egzaminu w formie elektronicznej nie zaleca się korzystania z przeglądarki Mozilla Firefox. Zgodnie z zapisanymi w „Informacji o sposobie organizacji…” wymaganiami dotyczącymi przeglądarki, powinna ona obsługiwać filmy … Dowiedz się więcej