Komunikaty CKE i OKE

Terminy przeprowadzania egzaminu zawodowego:

Egzamin zawodowy PP 2017 – kwalifikacje 2-literowe:

  • Procedury
  • Dostosowania
  • Przybory pomocnicze – część pisemna oraz część praktyczna – podane na miesiąc przed sesją

Egzamin zawodowy PP 2019 – kwalifikacje 3-literowe: