Obowiązek przystąpienia do egzaminu zawodowego

Obowiązek przystąpienia do egzaminu zawodowego dotyczy uczniów, którzy realizują podstawę programową kształcenia w zawodach z 2019 roku. Uczeń (realizujący podstawę programową kształcenia w zawodach z 2019 r.) może ukończyć technikum, jeśli przystąpi do egzaminów zawodowych ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie. Jeśli nie przystąpi do któregokolwiek z egzaminów – nie kończy szkoły. Uczeń powtarza … Czytaj dalej

Termin dodatkowy egzaminu zawodowego

POSTĘPOWANIE PRZY DOPUSZCZANIU DO EGZAMINU W TERMINIE DODATKOWYM – PROCEDURY, strona 120 i 121 9A.1. Tryb postępowania przy dopuszczaniu do egzaminu zawodowego w terminie dodatkowym 1. Wniosek o przystąpienie do egzaminu w terminie dodatkowym może złożyć: − uczeń branżowej szkoły I stopnia niebędący młodocianym pracownikiem, − uczeń będący młodocianym pracownikiem zatrudniony w celu przygotowania zawodowego … Czytaj dalej

Harmonogram egzaminów zawodowych – formuła 2019

Nazwa zawodu Symbol cyfrowy zawodu Klasa Termin egzaminu Oznaczenie kwalifikacji zgodne z podstawą programową Nazwa kwalifikacji Technik reklamy 333907 3 czerwiec – lipiec PGF.07 Wykonywanie przekazu reklamowego 4(G) 4(P) styczeń – luty czerwiec – lipiec PGF.08 Zarządzanie kampanią reklamową Technik informatyk 351203 3 czerwiec – lipiec INF.02 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i … Czytaj dalej