Dla Zdających – informacje wstępne

AKTYWACJA KONTA ZDAJĄCEGO W SIOEPKZ

Zdający konto aktywuje pod adresem:
https://portalzdajacego.epkz.cke.edu.pl/aktywacja

Kod aktywacyjny wysłany jest automatycznie na podany w deklaracji adres poczty elektronicznej i może trafić do folderu SPAM.

Po aktywowaniu konta loguje się w portalu zdającego:
https://portalzdajacego.epkz.cke.edu.pl lub https://poznan.epkz.cke.edu.pl – i po zalogowaniu:
• wybiera z menu ZMIANA HASŁA w celu ustanowienia nowego hasła;
• wybiera z menu MOJE DANE w celu aktualizacji swoich danych osobowych;
• wybiera z menu EGZAMINY w celu uzyskana informacji o terminach i wynikach swoich egzaminów
• wybiera z menu DEKLARACJE I WNIOSKI w celu uzyskania informacji o dokumentach złożonych do OKE
• wybiera z menu SZKOLENIOWY EGZAMIN ELEKTRONICZNY w celu przeprowadzenia egzaminu szkoleniowego, a następnie wybiera operację Przejdź do egzaminu dla Egzamin szkoleniowy nr 1

Na portalu zdającego sprawdzamy wyniki egzaminów we wskazanym wcześniej terminie.

*) zadanie numer 35 zawiera materiał wideo, zdający powinien zapoznać się z obsługą tego typu zadań.

INFORMACJA Z FORUM CKE