Wyposażenie ośrodków do przeprowadzania egzaminów w 2023 roku

PP 2012 – https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-w-nowej-formule/informatory/wyposazenie-osrodkow-egzaminacyjnych-na-rok-szkolny-2022-2023 PP 2017 – https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2017/informatory/wyposazenie-osrodkow-egzaminacyjnych-na-rok-szkolny-2022-2023 PP 2019 – https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2019/informatory-wyposazenie-osrodkow/wyposazenie-osrodkow-egzaminacyjnych-na-rok-szkolny-2022-2023 TECHNIK ELEKTRYK i ELEKTRYK E.07 – https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/WyposazeniePP2012/2022_2023/E.07_wyp_2021-2023_W.pdf E.08 – https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/WyposazeniePP2012/2022_2023/E.08_wyp_2021-2023_W.pdf E.24 – https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/WyposazeniePP2012/2022_2023/E.24_wyp_2021-2023_D.pdf EE.05 – https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/WyposazeniePP2017/2022_2023/EE.05_wyp_2021-2023_W.pdf EE.26 – https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/WyposazeniePP2017/2022_2023/EE.26_wyp_2021-2023_D.pdf ELE.02 – https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/Formula_2019/Wyposazenie/2022-2023/ELE.02_wyp_2021_2023_W.pdf ELE.05 – https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/Formula_2019/Wyposazenie/2022-2023/ELE.05_wyp_2021_2023_D.pdf TECHNIK ELEKTRONIK i ELEKTRONIK E.06 – https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/WyposazeniePP2012/2022_2023/E.06_wyp_2021-2023_W.pdf E.20 – https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/WyposazeniePP2012/2022_2023/E.20_wyp_2021-2023_D.pdf EE.03 – https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/WyposazeniePP2017/2022_2023/EE.03_wyp_2021-2023_W.pdf EE.22 – https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/WyposazeniePP2017/2022_2023/EE.22_wyp_2021-2023_D.pdf ELM.02 – https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/Formula_2019/Wyposazenie/2022-2023/ELM.02_wyp_2021_2023_W.pdf ELM.05 – https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/Formula_2019/Wyposazenie/2022-2023/ELM.05_wyp_2021_2023_D.pdf TECHNIK INFORMATYK E.12 – https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/WyposazeniePP2012/2022_2023/E.12_wyp_%202021-2023_WK.pdf E.13 – https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/WyposazeniePP2012/2022_2023/E.13_wyp_2021-2023_Wk.pdf E.14 – https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/WyposazeniePP2012/2022_2023/E.14_wyp_2021-2023_DK.pdf EE.08 – … Czytaj dalej

Dla Zdających – informacje wstępne

Wniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy Opłata za egzamin zawodowy INSTRUKCJA AKTYWACJI KONTA ZDAJĄCEGO W SIOEPKZ Zdający konto aktywuje pod adresem: https://portalzdajacego.epkz.cke.edu.pl/aktywacja Kod aktywacyjny ważny jest przez 30 dni. Zdający otrzymuje go automatycznie na podany w deklaracji adres poczty elektronicznej – przeważnie trafia do folderu SPAM. Po aktywowaniu konta loguje się w portalu zdającego: https://portalzdajacego.epkz.cke.edu.pl lub https://poznan.epkz.cke.edu.pl – i po zalogowaniu: … Czytaj dalej

Komunikaty CKE i OKE

Wykaz turniejów i olimpiad zwalniających z części pisemnej egzaminu zawodowego Systemy operacyjne na egzaminach z kwalifikacji EE.08 i INF.02 Terminy przeprowadzania egzaminu zawodowego: PP 2012 – kwalifikacje 1-literowe PP 2017 – kwalifikacje 2-literowe PP 2019 – kwalifikacje 3-literowe Egzamin zawodowy PP 2017 – kwalifikacje 2-literowe: Procedury Dostosowania Przybory pomocnicze – część pisemna oraz część praktyczna … Czytaj dalej