Harmonogram egzaminów zawodowych – formuła 2012

Nazwa zawodu Symbol cyfrowy zawodu Klasa Termin egzaminu Oznaczenie kwalifikacji zgodne z podstawą programową Nazwa kwalifikacji Technik organizacji reklamy 333906 3 czerwiec – lipiec A.26 Sprzedaż produktów i usług reklamowych 4 styczeń – luty A.27 Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej Technik informatyk 351203 2 czerwiec – lipiec E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń … Czytaj dalej

Polska Rama Kwalifikacji

Europejskie Ramy Kwalifikacji (ERK) (ang. European Qualifications Framework) – przyjęta w Unii Europejskiej struktura poziomów kwalifikacji stanowiąca układ odniesienia krajowych ram kwalifikacji, umożliwiający porównywanie kwalifikacji uzyskiwanych w różnych krajach. Polska Rama Kwalifikacji – jedno z ważniejszych narzędzi Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. PRK porządkuje kwalifikacje nadawane w systemach oświaty i szkolnictwa wyższego oraz poza nimi. Ułatwia porównywanie ich ze … Czytaj dalej

Jak uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że zasady wydawania dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, uzyskiwanych w wyniku „nowych” egzaminów zawodowych, określa § 10b rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28.05.2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 893 ze zmianami). Zgodnie z treścią ww. przepisu: Osoba, która … Czytaj dalej

Dla Zdających – informacje wstępne

Wniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy Opłata za egzamin zawodowy INSTRUKCJA AKTYWACJI KONTA ZDAJĄCEGO W SIOEPKZ Zdający konto aktywuje pod adresem: https://portalzdajacego.epkz.cke.edu.pl/aktywacja Kod aktywacyjny ważny jest przez 30 dni. Zdający otrzymuje go automatycznie na podany w deklaracji adres poczty elektronicznej – przeważnie trafia do folderu SPAM. Po aktywowaniu konta loguje się w portalu zdającego: https://portalzdajacego.epkz.cke.edu.pl lub https://poznan.epkz.cke.edu.pl – i po zalogowaniu: … Czytaj dalej

Komunikaty CKE i OKE

Wykaz turniejów i olimpiad zwalniających z części pisemnej egzaminu zawodowego Systemy operacyjne na egzaminach z kwalifikacji EE.08 i INF.02 Terminy przeprowadzania egzaminu zawodowego: PP 2012 – kwalifikacje 1-literowe PP 2017 – kwalifikacje 2-literowe PP 2019 – kwalifikacje 3-literowe Egzamin zawodowy PP 2017 – kwalifikacje 2-literowe: Procedury Dostosowania Przybory pomocnicze – część pisemna oraz część praktyczna … Czytaj dalej