Harmonogram egzaminów zawodowych – formuła 2017

Nazwa
zawodu
Symbol
cyfrowy
zawodu
Klasa Termin
egzaminu
Oznaczenie
kwalifikacji
zgodne
z podstawą
programową
Nazwa
kwalifikacji
Technik
organizacji
reklamy
333906 3 czerwiec – lipiec AU.29 Sprzedaż produktów i usług reklamowych
4 styczeń – luty AU.30 Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej
Technik
informatyk
351203 3 czerwiec – lipiec EE.08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
4 styczeń – luty EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych
Technik
elektronik
311408 3 czerwiec – lipiec EE.03 Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych
4 styczeń – luty EE.22 Eksploatacja urządzeń elektronicznych
Elektronik 742117 3 czerwiec – lipiec EE.03 Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych
Technik
elektryk
311303 3 czerwiec – lipiec EE.05 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
4 styczeń – luty EE.26 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
Elektryk 741103 3 czerwiec – lipiec EE.05 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych