Wyposażenie OE do przeprowadzania egzaminów w 2024 roku

 

TECHNIK ELEKTRYK i ELEKTRYK

 

TECHNIK ELEKTRONIK i ELEKTRONIK

 

TECHNIK INFORMATYK

 

TECHNIK REKLAMY (dawniej TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY)

 

UWAGA! – dotyczy egzaminów PP 2017
Opublikowane wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych są kontynuacją publikacji wyposażenia obowiązującego na części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – Formuła 2017 w latach szkolnych od 2023/2024 do 2025/2026 włącznie (dla wszystkich kwalifikacji – niezależnie od modelu egzaminu).
Centralna komisja Egzaminacyjna zwraca uwagę, że w stałym wyposażeniu publikowanym w ramach „cyklu trzyletniego” przed każdym rokiem szkolnym mogą być wprowadzone niewielkie zmiany lub modyfikacje zapisów (zaznaczane w tekście czcionką koloru czerwonego). Zmiany te są wprowadzane tylko w przypadkach koniecznych dostosowań wykazów elementów wyposażenia do np. wprowadzanych przez producentów aktualizacji oprogramowania lub nowych nazw handlowych elementów wyposażenia.
W opisie wyposażenia dla niektórych kwalifikacji mogą też pojawić się informacje o planowanych zmianach do wprowadzenia w wyposażeniu na kolejne trzy lata.

UWAGA! – dotyczy egzaminów PP 2019
Opublikowane wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych są kontynuacją publikacji wyposażenia obowiązującego na części praktycznej egzaminu zawodowego przeprowadzanego w zakresie kwalifikacji – Formuła 2019 w latach szkolnych od 2023/2024 do 2025/2026 włącznie (dla wszystkich kwalifikacji – niezależnie od modelu egzaminu).
Centralna komisja Egzaminacyjna zwraca uwagę, że w stałym wyposażeniu publikowanym w ramach „cyklu trzyletniego” przed każdym rokiem szkolnym mogą być wprowadzone niewielkie zmiany lub modyfikacje zapisów (zaznaczane w tekście czcionką koloru czerwonego). Zmiany te są wprowadzane tylko w przypadkach koniecznych dostosowań wykazów elementów wyposażenia do np. wprowadzanych przez producentów aktualizacji oprogramowania lub nowych nazw handlowych elementów wyposażenia.
W opisie wyposażenia dla niektórych kwalifikacji mogą też pojawić się informacje o planowanych zmianach do wprowadzenia w wyposażeniu na kolejne trzy lata.