Wyposażenie ośrodków do przeprowadzania egzaminów w 2023 roku

PP 2012https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-w-nowej-formule/informatory/wyposazenie-osrodkow-egzaminacyjnych-na-rok-szkolny-2022-2023
PP 2017 – https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2017/informatory/wyposazenie-osrodkow-egzaminacyjnych-na-rok-szkolny-2022-2023
PP 2019 – https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2019/informatory-wyposazenie-osrodkow/wyposazenie-osrodkow-egzaminacyjnych-na-rok-szkolny-2022-2023

TECHNIK ELEKTRYK i ELEKTRYK
E.07 – https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/WyposazeniePP2012/2022_2023/E.07_wyp_2021-2023_W.pdf
E.08 – https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/WyposazeniePP2012/2022_2023/E.08_wyp_2021-2023_W.pdf
E.24 – https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/WyposazeniePP2012/2022_2023/E.24_wyp_2021-2023_D.pdf
EE.05 – https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/WyposazeniePP2017/2022_2023/EE.05_wyp_2021-2023_W.pdf
EE.26 – https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/WyposazeniePP2017/2022_2023/EE.26_wyp_2021-2023_D.pdf
ELE.02 – https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/Formula_2019/Wyposazenie/2022-2023/ELE.02_wyp_2021_2023_W.pdf
ELE.05 – https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/Formula_2019/Wyposazenie/2022-2023/ELE.05_wyp_2021_2023_D.pdf

TECHNIK ELEKTRONIK i ELEKTRONIK
E.06 – https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/WyposazeniePP2012/2022_2023/E.06_wyp_2021-2023_W.pdf
E.20 – https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/WyposazeniePP2012/2022_2023/E.20_wyp_2021-2023_D.pdf
EE.03 – https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/WyposazeniePP2017/2022_2023/EE.03_wyp_2021-2023_W.pdf
EE.22 – https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/WyposazeniePP2017/2022_2023/EE.22_wyp_2021-2023_D.pdf
ELM.02 – https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/Formula_2019/Wyposazenie/2022-2023/ELM.02_wyp_2021_2023_W.pdf
ELM.05 – https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/Formula_2019/Wyposazenie/2022-2023/ELM.05_wyp_2021_2023_D.pdf

TECHNIK INFORMATYK
E.12 – https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/WyposazeniePP2012/2022_2023/E.12_wyp_%202021-2023_WK.pdf
E.13 – https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/WyposazeniePP2012/2022_2023/E.13_wyp_2021-2023_Wk.pdf
E.14 – https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/WyposazeniePP2012/2022_2023/E.14_wyp_2021-2023_DK.pdf
EE.08 – https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/WyposazeniePP2017/2022_2023/EE.08_wyp_%202021-2023_Wk.pdf
EE.09 – https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/WyposazeniePP2017/2022_2023/EE.09_wyp_2021-2023_DK.pdf
INF.02 – https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/Formula_2019/Wyposazenie/2022-2023/INF.02_wyp_2021-2023_WK.pdf
INF.03 – https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/Formula_2019/Wyposazenie/2022-2023/INF.03_wyp_2021-2023_dk.pdf

TECHNIK REKLAMY (dawniej TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY)
A.26 – https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/WyposazeniePP2012/2022_2023/A.26_wyp_2021-2023_Dk.pdf
A.27 – https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/WyposazeniePP2012/2022_2023/A.27_wyp_2021-2023_Dk.pdf
AU.29 – https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/WyposazeniePP2017/2022_2023/AU.29_wyp_2021-2023_Dk.pdf
AU.30 – https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/WyposazeniePP2017/2022_2023/AU.30_wyp_2021-2023_Dk.pdf
PGF.07 – https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/Formula_2019/Wyposazenie/2022-2023/PGF.07._wyp_2021_2023_DK%20.pdf
PGF.08 – https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/Formula_2019/Wyposazenie/2022-2023/PGF.08._wyp_2021_2023_DK.pdf

UWAGA! Dotyczy kwalifikacji 3-literowych:
Opublikowane wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych są kontynuacją publikacji wyposażenia obowiązującego na części praktycznej egzaminu zawodowego przeprowadzanego w zakresie kwalifikacji – Formuła 2019 w latach szkolnych od 2020/2021 do 2022/2023 włącznie (dla wszystkich kwalifikacji – niezależnie od modelu egzaminu).

Centralna komisja Egzaminacyjna zwraca uwagę, że w stałym wyposażeniu publikowanym w ramach „cyklu trzyletniego” przed każdym rokiem szkolnym mogą być wprowadzone niewielkie zmiany lub modyfikacje zapisów (zaznaczane w tekście czcionką koloru czerwonego). Zmiany te są wprowadzane tylko w przypadkach koniecznych dostosowań wykazów elementów wyposażenia do np. wprowadzanych przez producentów aktualizacji oprogramowania lub nowych nazw handlowych elementów wyposażenia.

W opisie wyposażenia dla niektórych kwalifikacji mogą też pojawić się informacje o planowanych zmianach do wprowadzenia w wyposażeniu na kolejne trzy lata.