noreply@epkz.cke.edu.pl

23 maja 2024 / 09:41
Centralna Komisja Egzaminacyjna informuje w sprawie: wersja programu Virtualbox podczas przeprowadzenia egzaminu pisemnego w formie elektronicznej w sesji Lato 2024 r.

Szanowni Państwo, informujemy, że podczas przeprowadzania części pisemnej egzaminu w formie elektronicznej w sesji egzaminacyjnej 2024 Lato rekomendujemy korzystanie z programu Virtualbox w wersji 7.0.14 lub starszej, na której zostały pomyślnie przeprowadzone egzaminy próbne – związane jest to z niestabilnością działania najnowszych wersji oprogramowania Virtualbox przy przeprowadzaniu egzaminów. W załączniku przesyłamy lokalizację do pobrania właściwej wersji. Z poważaniem, Zespół CKE.


23 maja 2024 / 09:15
Centralna Komisja Egzaminacyjna informuje w sprawie: przeglądarka internetowa podczas przeprowadzania egzaminu pisemnego w formie elektronicznej w sesji Lato 2024 r.

Szanowni Państwo, informujemy, że podczas przeprowadzania części pisemnej egzaminu w formie elektronicznej w sesji egzaminacyjnej 2024 Lato, nie należy korzystać z przeglądarek Mozilla Firefox i Safari (spowodowane jest to problemami z kompatybilnością po aktualizacjach), co może skutkować problemami z odtwarzaniem filmów w formacie MP4 w zadaniach multimedialnych. Z poważaniem, Zespół CKE


10 stycznia 2024 / 10:23
Centralna Komisja Egzaminacyjna informuje w sprawie: wyświetlanie liczby poprawnych odpowiedzi po zakończeniu egzaminu w części pisemnej może funkcjonować niepoprawnie.

Szanowni Państwo, dotyczy części pisemnej egzaminu zawodowego w sesji ZIMA 2024 przeprowadzanego z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminów (SIOEPKZ) – uprzejmie informujemy, że w związku z problemem technicznym po stronie partnera technologicznego CKE, w maszynie ASE wyświetlanie liczby poprawnych odpowiedzi po zakończeniu egzaminu w części pisemnej może funkcjonować niepoprawnie. Problem techniczny dotyczy wyłącznie sposobu wyświetlania wyników wstępnych na ekranie zdającego. Wszystkie wyniki zdających będą przeliczone prawidłowo. Bardzo przepraszamy za tę niedogodność. Z poważaniem Zespół Informatyczny CKE


20 grudnia 2023 / 08:42
Centralna Komisja Egzaminacyjna informuje w sprawie: przeglądarka internetowa podczas przeprowadzania egzaminu pisemnego w formie elektronicznej w sesji Zima 2024 r.

Szanowni Państwo, informujemy, że podczas przeprowadzania części pisemnej egzaminu w formie elektronicznej w sesji egzaminacyjnej Zima 2024 r., nie należy korzystać z przeglądarki Mozilla Firefox (spowodowane jest to przez ostatnio wprowadzane aktualizacje), co może skutkować problemami z odtwarzaniem filmów w formacie MP4 w zadaniach multimedialnych. Z poważaniem, Zespół CKE


3 stycznia 2023 / 12:10
Centralna Komisja Egzaminacyjna informuje w sprawie: przeglądarka internetowa podczas przeprowadzania egzaminu pisemnego w formie elektronicznej.

Szanowni Państwo, przypominamy, że podczas przeprowadzania części pisemnej egzaminu w formie elektronicznej nie zaleca się korzystania z przeglądarki Mozilla Firefox. Zgodnie z zapisanymi w „Informacji o sposobie organizacji…” wymaganiami dotyczącymi przeglądarki, powinna ona obsługiwać filmy kodowane w formacie H.264. W przeglądarce Mozilla Firefox ze względu na restrykcje licencyjne kodek ten nie jest dostępny. Zamiast tego przeglądarka używa alternatywny plugin OpenH264, co może skutkować problemami z odtwarzaniem filmów w formacie MP4 w zadaniach multimedialnych. Z poważaniem, Zespół CKE


14 grudnia 2022 / 10:54
Centralna Komisja Egzaminacyjna informuje w sprawie: przeglądarka internetowa podczas przeprowadzania egzaminu pisemnego w formie elektronicznej.

Szanowni Państwo, informujemy, że podczas przeprowadzania części pisemnej egzaminu w formie elektronicznej nie zaleca się korzystania z przeglądarki Mozilla Firefox. Zgodnie z zapisanymi w „Informacji o sposobie organizacji…” wymaganiami dotyczącymi przeglądarki, powinna ona obsługiwać filmy kodowane w formacie H.264. W przeglądarce Mozilla Firefox ze względu na restrykcje licencyjne kodek ten nie jest dostępny. Zamiast tego przeglądarka używa alternatywny plugin OpenH264, co może skutkować problemami z odtwarzaniem filmów w formacie MP4 w zadaniach multimedialnych. Z poważaniem, Zespół CKE


2 czerwca 2022 / 06:57
Część pisemna, możliwe problemy z odtworzeniem filmu.

Szanowni Państwo, informujemy, że w części pisemnej egzaminu elektronicznego mogą wystąpić problemy z odtworzeniem filmu (zadanie multimedialne). Jeżeli taka sytuacja wystąpi w Państwa ośrodku, prosimy o poinformowanie zdających, że odtworzenie filmu nie będzie możliwe, a zdający otrzymają punkt za to zadanie (niezależnie od udzielonej odpowiedzi lub braku odpowiedzi). Bardzo przepraszamy za zaistniałą sytuację. Z poważaniem Zespół CKE


1 czerwca 2022 / 13:14
Część pisemna, możliwe problemy z odtworzeniem filmu.

Szanowni Państwo, informujemy, że w części pisemnej egzaminu elektronicznego mogą wystąpić problemy z odtworzeniem filmu (zadanie multimedialne). Jeżeli taka sytuacja wystąpi w Państwa ośrodku, prosimy o poinformowanie zdających, że odtworzenie filmu nie będzie możliwe, a zdający otrzymają punkt za to zadanie (niezależnie od udzielonej odpowiedzi lub braku odpowiedzi). Bardzo przepraszamy za zaistniałą sytuację. Z poważaniem Zespół CKE


10 maja 2022 / 08:50
Centralna Komisja Egzaminacyjna informuje w sprawie: egzamin pisemny na stanowiskach komputerowych.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w przypadku, gdy korzystają Państwo z najnowszych wersji przeglądarek internetowych (wersje 100 i wyższe) to podczas przeprowadzania egzaminu pisemnego na stanowiskach komputerowych, w oknach przeglądarek zdających może pojawić się następujący komunikat: „Weryfikacja możliwości komputera niepoprawna”. Uspokajamy, że pomimo wystąpienia takiego komunikatu można prawidłowo przeprowadzić cały egzamin. Jednocześnie informujemy, że problem z występującym komunikatem zostanie rozwiązany przed sesją Zima 2023 r. Z poważaniem, Zespół CKE