WYDAWANIE ŚWIADECTW I DYPLOMÓW ZAWODOWYCH
u Kierownika Szkolenia Praktycznego, przy ul. Jedności 9:

• poniedziałek 25.09.2023 r. – w godzinach 13:05-13:50,
• środa 27.09.2023 r. – w godzinach 12:10-12:55,
• piątek 29.09.2023 r. – w godzinach 10:15-11:00.

Druk upoważnienia do odbioru dyplomów i dokumentów o uzyskanych kwalifikacjach zawodowych – PDF

 

Egzaminy zawodowe w roku szkolnym 2023/2024 (263 zdających)

SESJA / PODSTAWA PROGRAMOWA KWALIFIKACJA / MODEL / EGZAMINATOR KLASA LICZBA ZDAJĄCYCH
ZIMA 2024 / PP 2019 INF.03 / DK / NIE 5 TA + 5 TB 28 + 29
ZDAJĄCYCH RAZEM: 57
LATO 2024 / PP 2019 ELM.02 / W / TAK 3 A 28
ELE.05 / D / NIE 4 TE 26
JAWNE! ELE.02 / W / TAK 3 TE 27
PGF.08 / DK / NIE 4 TR 13
PGF.07 / DK / NIE 3 TR 24
INF.02 / WK / TAK 3 TIA + 3 TIB + 3 TIC 24 + 24 + 27
JAWNE! ELE.02 / W / TAK 3 BE 13
ZDAJĄCYCH RAZEM: 206

 

Egzaminy zawodowe w roku szkolnym 2022/2023 (Zima 159 + Lato 216 = 375 zdających)

SESJA / PODSTAWA PROGRAMOWA KWALIFIKACJA / MODEL / OBECNOŚĆ EGZAMINATORA KLASA
ZIMA 2023 / PP 2019 INF.03 / DK / – 4TIA + 4TIB + 4TIC
ZIMA 2023 / PP 2019 PGF.08 / DK / – 4TR
ZIMA 2023 / PP 2019 ELM.05 / D / – 4A
ZIMA 2023 / PP 2019 ELE.05 / D / – 4TE
LATO 2023 / PP 2019 ELM.05 / D / – 4AP
LATO 2023 / PP 2019 ELM.02 / W / + 3AP
LATO 2023 / PP 2019 ELE.05 / D / – 4TEP
LATO 2023 / PP 2019 JAWNE! ELE.02 / W / + 3TEP
LATO 2023 / PP 2019 PGF.08 / DK / – 4TRP
LATO 2023 / PP 2019 PGF.07 / DK / – 3TRP
LATO 2023 / PP 2019 INF.02 / WK / + 3TAP + 3TBP + 3TCP